:
2 - Wera Hubental ( )
3 - Arno Meijer ()                               
:
FEMALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) ARZENLAND TRIKKI VIKKI .
FEMALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) ARZENLAND TRIKKI VIKKI .
MALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) DOGGY PARADISE LOVELAS ..
MALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) DOGGY PARADISE LOVELAS ..
FEMALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) GLORIA CREYZY BEE ..
FEMALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) GLORIA CREYZY BEE ..
MALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) BABY BOY BONIFACIY IZ POSOL'STVA KRASOTY .
MALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) BABY BOY BONIFACIY IZ POSOL'STVA KRASOTY .
FEMALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) WE STAR BORN TO BE QUEEN .
FEMALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) M - ..
FEMALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) -- ..
FEMALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) -- ..
FEMALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) YARBURG ZABAVA PUTYATICHNA ..
FEMALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) YARBURG ZABAVA PUTYATICHNA ..
FEMALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) BONSARI DZHAGA DZHAGA .
FEMALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) BONSARI DZHAGA DZHAGA .
MALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) AESTHETICS KOPYRIGHT ..
MALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) AESTHETICS KOPYRIGHT ..
MALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) LYUTIK OCHAROVASHKA ..
FEMALE (,) SPITZ (ZWERGSPITZ/TOY/POMERANIAN) EISMEER MOLESSE ..


2 -   Wera Hubental ( )

--http://s41.radikal.ru/i091/1107/64/b7f577a72317t.jpghttp://i057.radikal.ru/1107/e6/df0665892f4bt.jpg--http://s19.radikal.ru/i192/1107/29/36ca494ad595t.jpg

3 - Arno Meijer ()   
-- , .
, . .
http://s57.radikal.ru/i158/1107/3a/5cee87e73a70t.jpghttp://s002.radikal.ru/i197/1107/7e/ea1fcda85223t.jpghttp://i041.radikal.ru/1107/18/9709680d73a2t.jpghttp://i055.radikal.ru/1107/df/1108ddb4e43ft.jpghttp://s005.radikal.ru/i212/1107/1b/8b369ed8633bt.jpghttp://s009.radikal.ru/i309/1107/25/4fc92066d616t.jpg--
--http://s001.radikal.ru/i193/1107/89/61c5d0e3d0cbt.jpghttp://i022.radikal.ru/1107/fd/fded76c9ecd6t.jpg