.

, ! .


»  »  » 3x FCI-CACIB 28-29-30 2015


3x FCI-CACIB 28-29-30 2015

1 29 29

1


28.08 Francesco Di Paola Nuzzo (Italy)
29.08 ( )
30.08 Vitaliy Belskiy (Ukraine)

()
CACIB-28.08.2015 MALE 5-., () WOLFSPITZ ELEGANT SHARM ALFA ROMEO ..
CACIB-29.08.2015 MALE 5-., () WOLFSPITZ ELEGANT SHARM ALFA ROMEO ..
CACIB-30.08.2015 MALE 5-., () WOLFSPITZ ELEGANT SHARM ALFA ROMEO ..
CACIB-29.08.2015 MALE 5-., () WOLFSPITZ MORFEY ..
CACIB-28.08.2015 MALE 5-., () WOLFSPITZ NEVASTAR ORLANDO .. , .
CACIB-28.08.2015 MALE 5-., () WOLFSPITZ SAMKEES LOVE FOR ELEGANT HOPE .. , .
CACIB-29.08.2015 MALE 5-., () WOLFSPITZ SAMKEES LOVE FOR ELEGANT HOPE .. , .
CACIB-30.08.2015 MALE 5-., () WOLFSPITZ SAMKEES LOVE FOR ELEGANT HOPE .. , .


CACIB-28.08.2015 MALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE SPISY (MINI) .
CACIB-29.08.2015 MALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE SPISY (MINI) .
CACIB-30.08.2015 MALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE SPISY (MINI) .
CACIB-28.08.2015 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE MEREZHKA USPEHA ZIRKA PAVLIY (MINI) ..
CACIB-30.08.2015 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE MEREZHKA USPEHA ZIRKA PAVLIY (MINI) ..
CACIB-28.08.2015 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE CHELESTA ANDRIANA BREEZE OF WIND (MINI) ..
CACIB-29.08.2015 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE CHELESTA ANDRIANA BREEZE OF WIND (MINI) ..
CACIB-30.08.2015 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE CHELESTA ANDRIANA BREEZE OF WIND (MINI) ..

CACIB-28.08.2015 ACURA MOLESSE (TOY) ..
CACIB-29.08.2015    ACURA MOLESSE (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 DOLCE VITA FIRE JOY ..
CACIB-29.08.2015 DOLCE VITA FIRE JOY ..
CACIB-30.08.2015 DOLCE VITA FIRE JOY ..
CACIB-28.08.2015 NEV LEMAR TUTTI-FRUTTI (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 NEV LEMAR TUTTI-FRUTTI (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 NEV LEMAR TUTTI-FRUTTI (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 BALI MY POM (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 BELLISSIMO DISCO STYLE (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 BELLISSIMO DISCO STYLE (TOY) ..
CACIB-30.08.2015     BELLISSIMO DISCO STYLE (TOY) ..
CACIB-28.08.2015     NEW`S POMERANIAN CHARLES (TOY) .
CACIB-29.08.2015 NEW`S POMERANIAN CHARLES (TOY) .
CACIB-30.08.2015 NEW`S POMERANIAN CHARLES (TOY) .
CACIB-28.08.2015 DAN-STAR-KOM STAIL ANAIS (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 DAN-STAR-KOM STAIL ANAIS (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 DAN-STAR-KOM STAIL ANAIS (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 KALIMBA DE LUNA LANVIN VETIVER (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 KALIMBA DE LUNA LANVIN VETIVER (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 KALIMBA DE LUNA LANVIN VETIVER (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 THAI SILK WALK ON THE OCEAN (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 THAI SILK WALK ON THE OCEAN (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 THAI SILK WALK ON THE OCEAN (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 VICTORIA DANCING SKY (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 VICTORIA DANCING SKY (TOY) ..
CACIB-30.08.2015     VICTORIA DANCING SKY (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 DANIELLE PRINCESS MOLESSE (TOY) ..
CACIB-29.08.2015     DANIELLE PRINCESS MOLESSE (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 DANIELLE PRINCESS MOLESSE (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 NEV LEMAR LIUBOMIR (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 NEV LEMAR LIUBOMIR (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 MOYA ZABAVA CHARLES SPENSER CHURCHILL ..
CACIB-28.08.2015 STEADFAST LEADER GAIA (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 STEADFAST LEADER GAIA (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 STEADFAST LEADER GAIA (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 RIO WINNER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 RIO WINNER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 SILHOUETTE`S SHADOWBOXER ..
CACIB-29.08.2015 SILHOUETTE`S SHADOWBOXER ..
CACIB-30.08.2015 SILHOUETTE`S SHADOWBOXER ..
CACIB-29.08.2015 WE STAR BORN TO BE QUEEN (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 SOLAR SMILE NEZNOSTT (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 SOLAR SMILE NEZNOSTT (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 SOLAR SMILE NEZNOSTT (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 ALLMAX POM ZIROCHKA (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 ALLMAX POM ZIROCHKA (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 NEV LEMAR OPTIMAL SOLUTION (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 EVELINA (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 EVELINA (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 EVELINA (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 NEV LEMAR JULIA (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 NEV LEMAR JULIA (TOY) ..
CACIB-28.08.2015     NEV LEMAR REMIX (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 NEV LEMAR REMIX (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 NEV LEMAR REMIX (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) ..
CACIB-28.08.2015 THAI SILK J`ADORE GOLD (TOY) ..
CACIB-29.08.2015     THAI SILK J`ADORE GOLD (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 THAI SILK J`ADORE GOLD (TOY) ..
CACIB-28.08.2015     AMERICA MY POM (TOY) .. , -
CACIB-29.08.2015 AMERICA MY POM (TOY) .. , -
CACIB-30.08.2015     AMERICA MY POM (TOY) .. , -
CACIB-28.08.2015 BANDOS BLUE BLOOD (TOY) .. , -
CACIB-29.08.2015 BANDOS BLUE BLOOD (TOY) .. , -
CACIB-29.08.2015 AFINA PALLADA ANGEL OF BEAUTY (TOY) .. ( .)
CACIB-28.08.2015 AMAZONKA LIONELA ANGEL OF BEAUTY (TOY) .. ( .)
CACIB-30.08.2015 AMAZONKA LIONELA ANGEL OF BEAUTY (TOY) .. ( .)
CACIB-28.08.2015 MONTE CRISTO IZ BLAGORODNOY SEMEYKI (TOY) . . - .
CACIB-29.08.2015 MONTE CRISTO IZ BLAGORODNOY SEMEYKI (TOY) . . - .
CACIB-30.08.2015 MONTE CRISTO IZ BLAGORODNOY SEMEYKI (TOY) . . - .
CACIB-28.08.2015 DESH SUMERHALDER WONDER LINE (TOY) .
CACIB-29.08.2015 DESH SUMERHALDER WONDER LINE (TOY) .
CACIB-28.08.2015 YARBURG FINIST YASNY SOKOL (TOY) ..
CACIB-29.08.2015 YARBURG FINIST YASNY SOKOL (TOY) ..
CACIB-30.08.2015 YARBURG FINIST YASNY SOKOL (TOY) ..
CACIB-28.08.2015         UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB-29.08.2015     UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB-30.08.2015   UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) ..

CACIB-29.08.2015 FEMALE 5-., JAPANESE SPITZ SAKURA SHOW OTOMI BI .
CACIB-30.08.2015 FEMALE 5-., JAPANESE SPITZ SAKURA SHOW OTOMI BI .
CACIB-28.08.2015 MALE 5-., JAPANESE SPITZ SIMBA TSAR ZVEREI ..
CACIB-29.08.2015 MALE 5-., JAPANESE SPITZ SIMBA TSAR ZVEREI ..
CACIB-30.08.2015 MALE 5-., JAPANESE SPITZ SIMBA TSAR ZVEREI ..

AllMax (2015-08-31 17:21:55)

2

28\08

BANDOS BLUE BLOOD (TOY) .. , - 1
RIO WINNER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) .. 2

NEW`S POMERANIAN CHARLES (TOY) . 1

DAN-STAR-KOM STAIL ANAIS (TOY) .. 1
DOLCE VITA FIRE JOY .. 2

BELLISSIMO DISCO STYLE (TOY) .. 3
DESH SUMERHALDER WONDER LINE (TOY) . 4
THAI SILK WALK ON THE OCEAN (TOY) .. JCAC JBOB
YARBURG FINIST YASNY SOKOL (TOY) .. 2

UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) .. 4
AMERICA MY POM (TOY) .. , -
EVELINA (TOY) .. 2
NEV LEMAR JULIA (TOY) .. 3

AllMax (2015-08-31 17:50:26)

3

NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) .. RCACIB

MONTE CRISTO IZ BLAGORODNOY SEMEYKI (TOY) . . - .
THAI SILK J`ADORE GOLD (TOY) .. RCAC

KALIMBA DE LUNA LANVIN VETIVER (TOY) .. RCAC
NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) .. 3
SILHOUETTE`S SHADOWBOXER .. 3

DANIELLE PRINCESS MOLESSE (TOY) ..
NEV LEMAR TUTTI-FRUTTI (TOY) ..
SOLAR SMILE NEZNOSTT (TOY) ..
STEADFAST LEADER GAIA (TOY) ..
VICTORIA DANCING SKY (TOY) .. RCAC

ACURA MOLESSE (TOY) .. RCAC
ALLMAX POM ZIROCHKA (TOY) .. CAC RCACIB

AMAZONKA LIONELA ANGEL OF BEAUTY (TOY) .. ( .) RCAC
NEV LEMAR REMIX (TOY) .. IB

AllMax (2015-08-31 18:01:08)

4

29\08

BANDOS BLUE BLOOD (TOY) .. , - 2
RIO WINNER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) .. 1

MOYA ZABAVA CHARLES SPENSER CHURCHILL 1

NEW`S POMERANIAN CHARLES (TOY) . 1


MOYA ZABAVA CHARLES SPENSER CHURCHILL 1

DAN-STAR-KOM STAIL ANAIS (TOY) .. 2
DOLCE VITA FIRE JOY .. 1


NEV LEMAR LIUBOMIR (TOY) .. J JBOB BOB
BELLISSIMO DISCO STYLE (TOY) ..
DESH SUMERHALDER WONDER LINE (TOY) .
THAI SILK WALK ON THE OCEAN (TOY) .. 2
YARBURG FINIST YASNY SOKOL (TOY) ..

UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) .. ?
AMERICA MY POM (TOY) .. , - 2
EVELINA (TOY) .. 1
NEV LEMAR JULIA (TOY) .. 3

AllMax (2015-08-31 20:07:34)

5

NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) ..

MONTE CRISTO IZ BLAGORODNOY SEMEYKI (TOY) . . - . R
THAI SILK J`ADORE GOLD (TOY) .. CAC CIB

KALIMBA DE LUNA LANVIN VETIVER (TOY) .. RCAC
NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) .. RIB
SILHOUETTE`S SHADOWBOXER .. 3

DANIELLE PRINCESS MOLESSE (TOY) ..
NEV LEMAR TUTTI-FRUTTI (TOY) ..
SOLAR SMILE NEZNOSTT (TOY) ..
STEADFAST LEADER GAIA (TOY) ..
VICTORIA DANCING SKY (TOY) .. CAC

ACURA MOLESSE (TOY) .. 3
NEV LEMAR OPTIMAL SOLUTION (TOY) .. CAC CACIB
AFINA PALLADA ANGEL OF BEAUTY (TOY) .. ( .) RCAC

WE STAR BORN TO BE QUEEN (TOY) .. RCAC
NEV LEMAR REMIX (TOY) .. RIB

6

30.08


NEW`S POMERANIAN CHARLES (TOY) . 2
BALI MY POM (TOY) .. !

DAN-STAR-KOM STAIL ANAIS (TOY) .. 2
DOLCE VITA FIRE JOY .. 1


NEV LEMAR LIUBOMIR (TOY) ..
BELLISSIMO DISCO STYLE (TOY) .. 2

THAI SILK WALK ON THE OCEAN (TOY) ..
YARBURG FINIST YASNY SOKOL (TOY) .. JCAC

UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) ..
AMERICA MY POM (TOY) .. , - J JBOB
EVELINA (TOY) .. 2

7

NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) ..

MONTE CRISTO IZ BLAGORODNOY SEMEYKI (TOY) . . - . RCACIB
THAI SILK J`ADORE GOLD (TOY) .. RCAC 

KALIMBA DE LUNA LANVIN VETIVER (TOY) .. 3
NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) .. IB
SILHOUETTE`S SHADOWBOXER .. RCAC

DANIELLE PRINCESS MOLESSE (TOY) ..
NEV LEMAR TUTTI-FRUTTI (TOY) ..
SOLAR SMILE NEZNOSTT (TOY) .. CAC
STEADFAST LEADER GAIA (TOY) ..
VICTORIA DANCING SKY (TOY) .. RCAC

ALLMAX POM ZIROCHKA (TOY) .. CAC RCACIB

AMAZONKA LIONELA ANGEL OF BEAUTY (TOY) .. ( .) RCAC
NEV LEMAR REMIX (TOY) .. IB BOB

AllMax (2015-08-31 18:34:14)

8

http://s58.radikal.ru/i162/1508/20/d69a2bc20263t.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1508/14/280be067674ft.jpg

AllMax (2015-08-31 18:23:08)

9

http://s010.radikal.ru/i312/1508/0e/f0345a0b21adt.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1508/27/34aea179b5cft.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1508/2e/8637d9ecc0cft.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1508/68/c16c57c926f7t.jpg
http://s017.radikal.ru/i438/1508/23/755a0073bacat.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1508/c7/bf81f436e109t.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1508/ae/91785d776eb8t.jpg

10

,
28.08

MEREZHKA USPEHA ZIRKA PAVLIY (MINI) .. JCAC JBOB

SPISY (MINI) .  

CHELESTA ANDRIANA BREEZE OF WIND (MINI) ..

29.08

SPISY (MINI) .  

CHELESTA ANDRIANA BREEZE OF WIND (MINI) ..

30.08

MEREZHKA USPEHA ZIRKA PAVLIY (MINI) .. JCAC JBOB

    SPISY (MINI) . SPISY (MINI) . SPISY (MINI) ( \)

CHELESTA ANDRIANA BREEZE OF WIND (MINI) .. \

AllMax (2015-08-31 22:06:07)

11

!, . , , .
-
Nev Lemar Rosk-n-Roll
http://imgdepo.ru/id/i8493585 http://imgdepo.ru/id/i8493586

12

AllMax
C ,   http://s8.rimg.info/770d4fd9760c4b089c65e413d5b1b1f7.gif  !!! - ,   , )))) 3- .....
!!!  http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-4.gif

13

lemar
- !!!   http://s8.rimg.info/ce4c58c554a2573ffee82c7f76e6b28e.gif 1000 ,   !!!

14

Viola ():

3- .....

. .)) . , . http://s9.rimg.info/b6c5307f51fa942d5a809f844f68f056.gif

15

. http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-4.gif
.
All Pom Ziroscha
http://imgdepo.ru/id/i8494653 http://imgdepo.ru/id/i8494654 http://imgdepo.ru/id/i8494655
http://imgdepo.ru/id/i8494656
.
.
http://imgdepo.ru/id/i8494657 http://imgdepo.ru/id/i8494658 http://imgdepo.ru/id/i8494659

16

Nev Lemar Optymal Solution
http://imgdepo.ru/id/i8494682 http://imgdepo.ru/id/i8494683

17

Nev Lemar Lubomyr -J.CAC. ,  
http://s6.uploads.ru/t/DvGsF.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ak0hR.jpg
http://s3.uploads.ru/t/p7CA6.jpg
http://s2.uploads.ru/t/AY8ut.jpg
http://s6.uploads.ru/t/9blEm.jpg

18

lemar
! ! http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-4.gif , - http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8548-1.gif

19

http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-4.gif
http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-4.gif
      http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8548-2.gif
  , MONTE CRISTO IZ BLAGORODNOY SEMEYKI     http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8548-2.gif
  http://s9.rimg.info/847805615b45ad98277f9d9667eb8c23.gif      http://s8.rimg.info/0ac3c2effd734642cc0f158450efc5a7.gif
, , ))   .

(2015-09-04 11:54:20)

20

! ! http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-4.gif

21

lemar ():

! !

))  http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-4.gif 

  http://s8.rimg.info/0d9315fa89d72f40e447b91bfce5dfa9.gif 
http://s7.uploads.ru/t/VGBzu.jpg

22

! !  http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-4.gif

23


,    http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8549-5.gif

(2015-09-05 11:18:34)

24

AllMax ():

! !

    http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-4.gif  http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-4.gif
,   )))))))))))) ,       http://s9.rimg.info/f440e99cf99cd84dc809b4e34f7d06a2.gif  ,     http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8549-1.gif
  ,   http://s6.rimg.info/1a796ccf0e492fea2d42b769c44c1dc1.gif

25

. . , , . .)) , . http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8548-2.gif

26

29 " " 5
https://www.youtube.com/watch?v=ehwtdFFzP5E

27

GOLDEN PECTORALE 2015 2015 BEST IN GROUP 5 5
https://www.youtube.com/watch?v=wnSzgBeXsf4

,    http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-2.gif ,     ,   ..

(2015-10-27 10:00:05)

28

GOLDEN PECTORALE 2015 2015 BEST JUNIOR

29


! ! http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-2.gif


»  »  » 3x FCI-CACIB 28-29-30 2015


| 20072019 QuadroSystems LLC