.

, ! .


»  »  » 02-03-04.09.2016 - 3xCACIB " "," ","


02-03-04.09.2016 - 3xCACIB " "," ","

1 12 12

1


02.09.16 Paul Stanton ()
03.09.16  Jochen Eberhardt ()
04.09.16  Francesco Cochetti ()

CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., () WOLFSPITZ ELEGANT SHARM BRILLIANT CHARUJUSCHIY VZOR ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., () WOLFSPITZ ELEGANT SHARM BRILLIANT CHARUJUSCHIY VZOR ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., () WOLFSPITZ LUKRETSIYA PERLA IZ MIRASHELA .
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., () WOLFSPITZ LUKRETSIYA PERLA IZ MIRASHELA .

CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE DAMIRAZIN VIIDAKON VALOPILKKU MAIJA LOYTOLA PORI, FINLAND
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE DAMIRAZIN VIIDAKON VALOPILKKU MAIJA LOYTOLA PORI, FINLAND
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE DAMIRAZIN VIIDAKON VALOPILKKU MAIJA LOYTOLA PORI, FINLAND
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE NIZZA BREEZE OF WIND (MINI) .
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE NIZZA BREEZE OF WIND (MINI) .
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE NIZZA BREEZE OF WIND (MINI) .
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., / GERMAN SPITZ MINIATURE BARHATNIJ SEZON GREMMI . ,

CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN LEANTO KIWI (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN LEANTO KIWI (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN INCREDIBLE MAN MOY OBEREG (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN INCREDIBLE MAN MOY OBEREG (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN INCREDIBLE MAN MOY OBEREG (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN LIGHT FLOCK HERO NIGHT (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN LIGHT FLOCK HERO NIGHT (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN LIGHT FLOCK HERO NIGHT (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN CHEYS BREEZE OF WIND (TOY) .. , -
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN CHEYS BREEZE OF WIND (TOY) .. , -
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN CHEYS BREEZE OF WIND (TOY) .. , -
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN ROMANTINA BEST VELVET PEARL (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN ROMANTINA BEST VELVET PEARL (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN ROMANTINA BEST VELVET PEARL (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BLACKS PANTHER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BLACKS PANTHER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BLACKS PANTHER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN RIO WINNER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN RIO WINNER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN RIO WINNER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BELLISSIMO STAR FILADELFIA (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BELLISSIMO STAR FILADELFIA (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR OPTIMAL SOLUTION (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN OCHAROVASHKA GOLD BABY ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN OCHAROVASHKA GOLD BABY ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN VICTORY`S FLAME GILROY (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN VICTORY`S FLAME GILROY (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR RO-KO-KO (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR RO-KO-KO (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR RO-KO-KO (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR TANK (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR TANK (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR TANK (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR JAGUAR (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR JAGUAR (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN NEV LEMAR JAGUAR (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN MIMISH SNOW OT PANDY SHARM ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN ORANGE PEACH (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN ORANGE PEACH (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN ORANGE PEACH (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BELLISSIMO ICE (TOY) .
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BELLISSIMO ICE (TOY) .
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN STARPOM ZHENEVIEVA (TOY) .. , -
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN STARPOM ZHENEVIEVA (TOY) .. , -
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN STARPOM ZHENEVIEVA (TOY) .. , -
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN FALCNORY PRIMA DONNA (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN FALCNORY PRIMA DONNA (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN FALCNORY PRIMA DONNA (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN JOYFUL BERRY ZOOM THE BEAUTY ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN JOYFUL BERRY ZOOM THE BEAUTY ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN JOYFUL BERRY ZOOM THE BEAUTY ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BOSTON BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BOSTON BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN BOSTON BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN CHLOE LITTLE PRINCESS (TOY) .
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN CHLOE LITTLE PRINCESS (TOY) .
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN IZYUMCHIC (TOY) ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., (/) GERMAN SPITZ TOY / POMERANIAN KAPRIZ (TOY) ..
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., JAPANESE SPITZ UNIVERS FANTAZM INTENS REY .
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., JAPANESE SPITZ UNIVERS FANTAZM INTENS REY .
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., JAPANESE SPITZ UNIVERS FANTAZM INTENS REY .
CACIB - 02.09.2016 MALE 5-., JAPANESE SPITZ MILORD SHALIMAR BIFOTAUN ..
CACIB - 03.09.2016 MALE 5-., JAPANESE SPITZ MILORD SHALIMAR BIFOTAUN ..
CACIB - 04.09.2016 MALE 5-., JAPANESE SPITZ MILORD SHALIMAR BIFOTAUN ..
CACIB - 04.09.2016 FEMALE 5-., JAPANESE SPITZ SNOW-WHITE BUTTERFLY MINAKO ..

2

2.09.16
Paul Stanton ()


BOSTON BREEZE OF WIND (TOY) ..

BLACKS PANTHER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) .. 2
JOYFUL BERRY ZOOM THE BEAUTY .. 1


OCHAROVASHKA GOLD BABY .. 1

INCREDIBLE MAN MOY OBEREG (TOY) .. 4
NEV LEMAR TANK (TOY) .. 2
ROMANTINA BEST VELVET PEARL (TOY) .. 3
VICTORY`S FLAME GILROY (TOY) .. JCAC JBOB

FALCNORY PRIMA DONNA (TOY) .. JCAC BOS
STARPOM ZHENEVIEVA (TOY) .. , -

NEV LEMAR JAGUAR (TOY) ..
RIO WINNER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) .. RCAC

CHEYS BREEZE OF WIND (TOY) .. , - .

LIGHT FLOCK HERO NIGHT (TOY) ..
NEV LEMAR RO-KO-KO (TOY) ..
ORANGE PEACH (TOY) .. CAC RCACIB

NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) ..
NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) .. CAC CACIB BIG3

UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) ..

3

03.09.16 " "
  Jochen Eberhardt ()


BOSTON BREEZE OF WIND (TOY) ..
KAPRIZ (TOY) ..


BLACKS PANTHER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) .. 2
JOYFUL BERRY ZOOM THE BEAUTY .. 1


MIMISH SNOW OT PANDY SHARM ..


OCHAROVASHKA GOLD BABY .. 1

CHLOE LITTLE PRINCESS (TOY) .

INCREDIBLE MAN MOY OBEREG (TOY) ..
NEV LEMAR TANK (TOY) ..   JCAC JBOB
ROMANTINA BEST VELVET PEARL (TOY) .. 2


FALCNORY PRIMA DONNA (TOY) .. JCAC
STARPOM ZHENEVIEVA (TOY) .. , - 3
BELLISSIMO STAR FILADELFIA (TOY) ..
LEANTO KIWI (TOY) .. 2


NEV LEMAR JAGUAR (TOY) .. RCAC
RIO WINNER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) .. CAC
LIGHT FLOCK HERO NIGHT (TOY) ..


CHEYS BREEZE OF WIND (TOY) .. , RCACIB
BELLISSIMO ICE (TOY) .
NEV LEMAR RO-KO-KO (TOY) ..
ORANGE PEACH (TOY) .. RCAC

NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) ..
NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) .. CAC CACIB 
BIG3


UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) ..


NEV LEMAR OPTIMAL SOLUTION (TOY) .. CAC CACIB BOS

4

04.09.2016. FCI-CACIB " -2016"
  Francesco Cochetti ()


BOSTON BREEZE OF WIND (TOY) ..
IZYUMCHIC (TOY) ..


BLACKS PANTHER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) .. 1
JOYFUL BERRY ZOOM THE BEAUTY .. 2


CHLOE LITTLE PRINCESS (TOY) .

INCREDIBLE MAN MOY OBEREG (TOY) .. 3
NEV LEMAR TANK (TOY) .. JCAC JBOB BOB
ROMANTINA BEST VELVET PEARL (TOY) .. 4
VICTORY`S FLAME GILROY (TOY) .. 2


FALCNORY PRIMA DONNA (TOY) .. JCAC
STARPOM ZHENEVIEVA (TOY) .. , - .
BELLISSIMO STAR FILADELFIA (TOY) .. .2
LEANTO KIWI (TOY) .. .3


NEV LEMAR JAGUAR (TOY) .. CAC
RIO WINNER IZ POSOL`STVA KRASOTY (TOY) .. .3
LIGHT FLOCK HERO NIGHT (TOY) .. RCAC


CHEYS BREEZE OF WIND (TOY) .. , .3
BELLISSIMO ICE (TOY) . .
NEV LEMAR RO-KO-KO (TOY) .. RCAC

ORANGE PEACH (TOY) .. CAC CACIB

NATAN IZ IMPERATORSKOGO DVORCA (TOY) .. ?
NEV LEMAR ROCK-N-ROLL (TOY) .. CAC RCACIB


UNDINA BREEZE OF WIND (TOY) .. CAC CACIB

5


, !   http://s8.rimg.info/770d4fd9760c4b089c65e413d5b1b1f7.gif

6

http://sh.uploads.ru/t/Xcql9.jpg
VICTORY`S FLAME GILROY (TOY) .. http://s8.uploads.ru/t/vptWO.jpg

http://sd.uploads.ru/t/1nIoS.jpg

,
http://sh.uploads.ru/t/5NPmD.jpg

http://sh.uploads.ru/t/5YUrH.jpg

7


)))  http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-2.gif

8

Viola
! !

9

!!!  http://s8.rimg.info/770d4fd9760c4b089c65e413d5b1b1f7.gif
.
!!! !!!

10

http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-4.gif !

11

, . )) http://druzia.0pk.ru/uploads/0002/25/06/8547-2.gif

12


Nev Lemar Rosk-n-Roll
http://s9.uploads.ru/t/Q1Ct5.jpg
http://s5.uploads.ru/t/cuh8W.jpg
http://sa.uploads.ru/t/YGc3C.jpg
http://s3.uploads.ru/t/MCE20.jpg
http://sh.uploads.ru/t/mTvtL.jpg


»  »  » 02-03-04.09.2016 - 3xCACIB " "," ","


| 20072019 QuadroSystems LLC